Často kladené dotazy

V této sekci následují odpovědi na dotazy, které jsem předpokládal, že byste mohli klást, nebo které kladete. Pokud zde nenaleznete odpověď na to, co vás zajímá, nestyďte se napsat svůj dotaz do Návštěvní knihy.


OTÁZKA: Proč bych měl lovit keše z této série nebo se o ní vůbec zajímat?
ODPOVĚĎ: Lovení keší z této série nepřinese o nic víc nebo míň než lovení většiny českých tematických keší. Hlavním cílem je totiž něco se naučit, dozvědět a ještě se při tom pobavit. Jak je zmíněno v informacích o projektu, jedná se především o podnícení vzniku a sdružení tematicky jednotných keší, se společným jmenovatelem, kterým jsou česká nádraží. Do budoucna můžeme uvažovat o nějakém způsobu odměnění například jubilejních nálezců, ale to necháme až jak se bude projekt vyvýjet.

OTÁZKA: Jak mohu svou keš zařadit do projektu?
ODPOVĚĎ: Způsob jak toho dosáhnout je popsán v Zařazení keše do projektu včetně pravidel, která musí daná keš splňovat, aby mohla být do projektu zařazena.

OTÁZKA: Existují keše ke všem nádražím, proč k některým ne a jsou všechny keše související s nádražími zařazeny do projektu?
ODPOVĚĎ: První část otázky má celkem zřejmou odpověď. Bylo by to asi hezké, kdyby se to v budoucnu podařilo, ale prozatím rozhodně neexistují keše ke všem českým nádražím. Proč tomu tak je, to je otázka na geocachery v dané lokalitě. Cílem tvůrců tohoto projektu není objíždět česká nádraží a zakládat tam keše, jednak z časových a nákladových důvodů a jednak proto, že nebudeme brát potěšení z vlastnictví keše místním. I když by to bylo asi na místě, ne všechny keše související s nádražími jsou a budou zařazeny do projektu. Vždy je to na svobodné vůli autora, zda chce svoji keš do projektu zařadit. Přestože jednou z našich hlavních prací je vyhledávat keše, jež by mhli být do projektu zařazeny, není v našich silách toto činit neustále pro všechna nádraží v republice.

OTÁZKA: Je projekt zaměřen pouze na česká a pouze na železniční nádraží?
ODPOVĚĎ: Prozatím ano. Nebráníme se dobudoucna rozšířit projekt například o slovenská nádraží, ale nechme našim východním bratrům šanci udělat si svůj vlastní, samostatný, nezávislý projekt. :) Přestože by se možná našlo třeba pár autobusových nádraží, kterým je věnována nějaká keš, v našem zorném poli zůstanou nádraží vlaková.

OTÁZKA: Může existovat více keší k jednomu nádraží?
ODPOVĚĎ: Je to možné, pokud obě kešky splňují daná pravidla. Mohou se lehce lišit zaměřením informací atp. Opačný stav, tedy jedna keš týkající se více nádraží je také možná.