Podmínky zařazení keše do série

Zde naleznete popsaný způsob, jak zařadit svou keš do série o českých nádražích a také pravidla, jež musí splňovat, aby mohla být do projektu zařazena.

Toho, že se nějaká keš stane součástí této série, může být dosaženo třemi cestami:

1. Autor keše si přečte níže uvedená pravidla a vyplní formulář. Po verifikaci z naší strany bude keš zařazena do seznamu keší v projektu a autorovi odesláno potvrzení včetně banneru jež umístí do listingu keše.

2. Keš splňující pravidla najdeme sami a kontaktujeme autora, zda si přeje, aby jeho keš byla do projektu zařazena. Poté buď vyplní formulář, nebo tak učiníme my a autorovi pouze odešleme potvrzovací email.

3. Někdo si je vědom existence keše, která splňuje pravidla a rád by nás na ni upozornil. Vyplní tedy tentýž formulář, kde zaškrtne příslušnou kolonku. My pak sami kontaktujeme autora.

V pravém sloupci potom můžete sledovat počet keší, čekajících na schválení. Poslední slovo k tomu, zda bude nebo nebude keš do série zařazena, máme my. Stejně tak si vyhrazujeme právo kdykoli pravidla poupravit nebo změnit.


Keš musí splňovat následující pravidla:

1. Keš se musí tematicky týkat nádraží jako stavby. Nemůže se tedy jednat o keš referující pouze o pátém nástupišti, výhybkovém systému nebo rozhlasovém systému, i když samozřejmě tyto informace mohou být doplňkově obsaženy.

2. Keš se musí týkat především architektury, historie, zajímavostí atp. souvisejícími s daným nádražím. Chápeme samozřejmě, že ne vždy je lehké dostupné informace dohledat, zejména u méně významných nádraží. V tom případě stačí maximum dostupných informací, a pokud je místo dostatečně zajímavé, aby si zasloužilo kešku, může být do projektu zařazeno, pokud je stanice, alespoň tak zajímavá, aby stála za vidění.

3. Keš se může týkat jakéhokoli nádraží, nádražní budovy nebo stanice jako celku, u nichž to má smysl. Může se tedy jednat o nádraží mimo provoz (například některá zaniklá pražská nádraží) nebo i zastávky, pokud má cenu k nim zakládat smysluplnou keš. Nebude se tedy zřejmě jednat o plechovou boudu uprostřed lesa.

4. Listing keše musí obsahovat banner našeho projektu, tedy logo s odkazem na tyto stránky. Keš může být zařazena do projektu nejdříve poté, co její listing obsahuje tento banner.

5. Do keše může být zařazena pouze aktivní keš. Archivovaná keš bude z projektu vyřazena.

6. Pokud u keše, jež je zařazena do projektu, budou změněny koordináty nebo jiné důležité informace, autor nám to oznámí. Je to zejména kvůli správným statistikám a mapám.


Doporučení ohledně keší:

1. Všechny typy keší jsou možné, pokud splňují pravidla. Preferujeme ale tradiční keše a u mystery keší souvislost šifry s tématem.

2. Keš se nemusí nacházet přímo v nádraží ani v bezprostřední blízkosti. Je ale vhodné (a předpokládá se to), aby byla umístěna alespoň v dohledu. To platí i pro finálky mystry keší a stage multi keší. Řiďme se tedy pravidlem, že lovci musí mít možnost si nádraží prohlédnout.

3. K jednomu nádraží se může vztahovat i více keší (například u velkých nádraží), kdy každá keš se věnuje jinému tématu. Stejně tak se může jedna keš věnovat více nádražím, ale jen pokud je k tomu opravdu pádný důvod.

4. Upřednostňujeme, když keše budou dostupné všem, nikoli pouze prémiovým uživatelům.

5. Snažte se, aby vaše keše byly co nejzajímavější. Každý rok bude probíhat soutěž o nejlepší kešku v projektu.