Souhrnné informace

Na území České Republiky se nachází 2832 železničních nádraží, stanic a zastávek. Toto číslo se postupem času snižuje, neboť dochází k postupnému rušení tratí a zastávek. Jejich abecední seznam můžete nalézt na Wikipedii.

V České republice existuje celkem 9619 km železničních tratí (v roce 2009) z toho 106 kilometrů regionálních drah. Do toho spadá:

  • 7751 km tratí jednokolejných
  • 1830 km tratí dvoukolejných
  • 38 km tratí vícekolejných
  • 2997 km tratí elektrizovaných