O projektu

Možná je třeba nejprve zodpovědět základní otázku: "Proč zrovna železniční nádraží?"
V naší líbezné české kotlině se bezesporu nachází nemálo zajímavých míst, jež mohly zavdat podnět pro vytvoření této série. Do výše zde ční krásné rozhledny, majestátně se pne plejáda jedinečných hradů a zámků, z hlubokých vod historie se vynořují místa středověkých bitev, a výčet by mohl pokračovat až za hranice fantasie každého z nás. Inu máme zemi všelijakou, ale jen stěží můžeme říci, že všední nebo nudnou.

Při výčtu výše uvedeném jsem možná inspiroval nějakého svého kolegu nebo časem usoudím sám, že rodinu českých tematických sérií je třeba rozšířit. Nicméně během vybírání vhodného tématu jsem vzal v potaz především jednu věc. Tou je fakt, že žádný projekt by neměl být samoúčelný, vždy by měl mít nějakou přidanou hodnotu. Pokud by tomu tak nebylo, šla by vytvořit jakási série téměř z nekonečného množství kombinací míst a keší, neboť jsou spolu často všemožně tematicky provázány. Pro mě je touto přidanou hodnotou opravňující existenci libovolné série především propagace a zviditelnění něčeho, co za to stojí, ale pozornost tvůrců keší se tomu více než by se (nejen) mně líbilo, vyhýbá.

Všiml jsem si tedy, že jen velmi málo keší je věnováno českým nádražím a to především s ohledem na jejich architekturu, historii a současný stav. Věřím, že vytvořením tohoto projektu přispěji k tomu, aby byly tyto objekty méně opomíjeny, aby se zvýšila informovanost o jejich kulturní hodnotě a v neposlední řadě, že přispěji k tomu, aby o nich bylo méně smýšleno jako o účelových stavbách a více jako o památkách obohacujících naše kulturní dědictví.

Miroslav (F-i-n-r-o-d) Pásler